Khoa Nhi

Lê Thị Ngọc Hiệp

Lê Thị Ngọc Hiệp

Điều dưỡng trưởng - Khoa Nhi

Trần Châu

Trần Châu

Trưởng khoa - Khoa Nhi

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav