Vũ Thanh Hương

Trưởng phòng - Phòng Hành chính quản trị

  • Cử Nhân Tâm Lý Học Trình độ chuyên môn:

    Cử Nhân Tâm Lý Học

  • 09/2004 - Viên Chức Bệnh Viện II Lâm Đồng
07/2018 - Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị Bệnh Viện II Lâm Đồng Công tác:

    09/2004 - Viên Chức Bệnh Viện II Lâm Đồng

    07/2018 - Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị Bệnh Viện II Lâm Đồng

Có trên 20 năm công tác tại Bệnh Viện II Lâm Đồng. Từ tháng 07 năm 2018 đến nay đảm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị Bệnh Viện II Lâm Đồng.

Xin chào
close nav