Võ Minh

Phụ trách khoa - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

  • BSCKI Trình độ chuyên môn:

    BSCKI

  • Trưởng khoa Hồi sức TC-CĐ Quá trình công tác:

    Trưởng khoa Hồi sức TC-CĐ

BSCKI, tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế

Xin chào
close nav