BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
13/02/2023

Thư mời: Về việc mời báo giá "Gói thầu mua sắm vải may đồ phục vụ chuyên môn và bệnh nhân đợt 1 năm 2023 của Bệnh viện II Lâm Đồng"

Chia sẻ:
  • facebook

Thư mời: Về việc mời báo giá "Gói thầu mua sắm vải may đồ phục vụ chuyên môn và bệnh nhân đợt 1 năm 2023 của Bệnh viện II Lâm Đồng"


  • viewed icon 115 Lượt xem

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Xin chào
close nav