BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
16/04/2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Chia sẻ:
  • facebook

Để có cơ sở xây dựng danh mục, giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện II Lâm Đồng kính mời các Công ty có đủ điểu kiện, năng lực tham gia chào giá đối với các mặt hàng đồng thời cung cấp kết quả trúng thầu tương ứng trong thời gian 12 tháng trước thời điểm chào giá (nếu có), danh sách các mặt hàng như sau:


  • viewed icon 27 Lượt xem

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Xin chào
close nav