BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
01/11/2022

THÔNG TIN ĐẤU THẦU: Thông báo và Danh mục tài sản thiết bị đính kèm (Phụ lục 1)

Chia sẻ:
  • facebook

THÔNG TIN ĐẦU THẦU: Bệnh viện II Lâm Đồng thông báo đến các Đơn vị có tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm phù hợp, khẩn trương gửi các thông tin, báo giá trang thiết bị y tế để xem xét làm cơ sở lập dự án, dự toán mua sắm.


  • viewed icon 166 Lượt xem

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Xin chào
close nav