BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
07/12/2022

Thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân BYT

Chia sẻ:
  • facebook

Thông điệp 2K+ (khẩu trang - khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp khác để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới


  • viewed icon 53 Lượt xem

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Xin chào
close nav