BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
24/11/2023

Tập huấn Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ:
  • facebook

Ngày 23/11/2023, Công đoàn ngành Y tế Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2023 lần thứ hai (trực tuyến) cho toàn thể cán bộ công đoàn của các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong thời gian 01 buổi, các đại biểu tham dự Hội nghị được tập huấn những nội dung mới và quan trọng cho hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay như Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028;  Tuyên truyền Đại hội Công Đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023-2028; Triển khai “Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng “ lần thứ II năm 2023-2024; tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do đồng chí Mai Thị Hồng Khánh - Chủ tịch công đoàn Ngành, và đồng chí Phạm Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch công đoàn ngành chủ trì triển khai.

Với những kiến thức được tập huấn, Chủ tịch Công đoàn Ngành mong muốn các Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn sẽ vận dụng, triển khai ngay và hiệu quả tại đơn vị mình, làm sao để Công đoàn thực sự là cầu nối gắn kết chặt chẽ với chuyên môn, các hoạt động công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. 

Cán bộ công đoàn phải là cầu nối giữa VCNLĐ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn để kịp thời báo cáo cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo đơn vị có những giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Cán bộ công đoàn phải là trung tâm đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị; tích cực tuyên truyền và vận động cán bộ, người lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Đặc biệt, đã bước vào những ngày làm việc cuối năm, các Công đoàn cơ sở cần rà soát, tự kiểm tra, giám sát lại toàn bộ hoạt động của năm 2023, phối hợp tốt với chính quyền để chuẩn bị xây dựng kế hoạch làm việc năm 2024.

 

  • viewed icon 35 Lượt xem

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Xin chào
close nav