Sầm Minh Thảo

Trưởng khoa - Khoa Nhi Sơ sinh

  • Bác sĩ chuyên khoa I Trình độ chuyên môn:

    Bác sĩ chuyên khoa I

  • Thời gian công tác 19 nămCông việc đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa 5 năm Quá trình công tác:

    Thời gian công tác 19 năm
    Công việc đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa 5 năm

Tốt nghiệp ĐHYD TP Hồ Chí Minh năm 2002, công tác tại bv II từ 2005 đến nay

Xin chào
close nav