BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
25/04/2023

Quyết định: V/v Phê duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện II Lâm Đồng; Hạng mục "Sữa chữa, gia cố lan can tầng 3 - 4, khoa Nhi - Khu nội trú B

Chia sẻ:
  • facebook

 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bệnh viện II Lâm Đồng; Hạng mục "Sữa chữa, gia cố lan can tầng 3 - 4, khoa Nhi - Khu nội trú B


  • viewed icon 77 Lượt xem

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Xin chào
close nav