Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

Trần Văn Thành

Trần Văn Thành

Phụ trách phòng - Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav