Khoa YHCT-VLTL-PHCN

Phan Văn Danh

Phan Văn Danh

KTV trưởng - Khoa YHCT-VLTL-PHCN

Thái Bình Minh

Thái Bình Minh

Trưởng khoa - Khoa YHCT-VLTL-PHCN

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav