Phạm Thị Chi

Điều dưỡng trưởng - Khoa Nhi Sơ sinh

  • Cử nhân điều dưỡng Trình độ chuyên môn:

    Cử nhân điều dưỡng

  • 22 năm công tác

 
Quá trình công tác:

    22 năm công tác

     

Tốt nghiệp trung cấp y tế năm 2000.

Từ năm 2001 về công tác tại khoa hồi sức Bệnh viện II Lâm Đồng.

Từ tháng 11 năm 2005 đến nay làm tại khoa Sơ Sinh BV II Lâm Đồng.

Đã qua đào tạo các lớp sử trí sơ sinh căn bản và nâng cao, hồi sức cấp cứu nhi khoa và một số lớp đào tạo vế sơ sinh.

Xin chào
close nav