Nguyễn Văn Thịnh

Trưởng khoa - Khoa Nội tim mạch - Lão khoa

  • Bác sỹ chuyên khoa II Trình độ chuyên môn:

    Bác sỹ chuyên khoa II

  • 22 năm công tác tại Bệnh viện II Lâm Đồng, Trường khoa Nội Tim mạch - Lão khoa Quá trình công tác:

    22 năm công tác tại Bệnh viện II Lâm Đồng, Trường khoa Nội Tim mạch - Lão khoa

Bác Sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1969

Chuyên khoa cấp I Nội thần kinh - Đại học y dược TPHCM

Chuyên khoa cấp II Nội thần kinh - Đại học y dược TPHCM

Chuyên gia về bệnh lý thần kinh - tim mạch - lão khoa.

Xin chào
close nav