Nguyễn Kim Thành

Điều dưỡng trưởng - Khoa Tai Mũi Họng

  • Cử nhân ĐD Trình độ chuyên môn:

    Cử nhân ĐD

  • 20 Năm làm việc tại khoa Tai mũi họng Quá trình công tác:

    20 Năm làm việc tại khoa Tai mũi họng

Sống và làm việc tai TP Bảo Lộc

Chiến sĩ thi đua cấp sở

Xin chào
close nav