Lê Thị Thu Ngân

Trưởng phòng - Phòng Tổ chức nhân sự

Là cán bộ quản lý lĩnh vực Quản lý nhân sự

15 năm công tác

Xin chào
close nav