Đào Anh Tuấn

Trưởng phòng - Phòng Quản lý chất lượng

 • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I - YHCT Trình độ chuyên môn:

  Bác sĩ Chuyên khoa cấp I - YHCT

 • Công tác tại Bệnh viện II Lâm Đồng gần 32 năm
Đảm nhiệm các công việc tại P. KHTH, P.QLCL
Khoa YHCT - PHCN... Công tác:

  Công tác tại Bệnh viện II Lâm Đồng gần 32 năm

  Đảm nhiệm các công việc tại P. KHTH, P.QLCL

  Khoa YHCT - PHCN...

Sinh năm 1968 tại Hà Nội, Học tại Đại học Y dược TP.HCM

Địa chỉ liên hệ 61- Phan Bội Châu- Bảo Lộc - Lâm Đồng

TeL: 0918249250; Mail: dranhtuanbl@gmail.com

 • BS.CKI YHCT
 • Chứng chỉ PHCN - VLTL
 • Chứng chỉ tiêm nội khớp tại ĐHYD TP. HCM
 • Chứng chỉ tiêm xơ trĩ nội tại Viện Y Dược hoc Dân tộc TPHCM ....
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011
 • Giấy khen của Sở y tế năm 2020, 2021,
 • Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn,
 • Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh Lâm Đồng
 • Bằng khen của Tỉnh đoàn Lâm Đồng và nhiều giấy khen của Công đoàn Ngành y tế LĐ...
Xin chào
close nav